Bolum

TARİHÇE

1989 yılında kurulan ve 1989-1990 öğretim yılında eğitime başlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Makine Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi`nin 14 bölümünden biridir.

Bölüme Mayıs 1989’dan günümüze kadar:

  • 1989-1992 Vekaleten, Doç.Dr.H.Rıza Güven
  • 1992-1993 Vekaleten, Prof.Dr.Levon Çapan
  • 1992-1999 Prof.Dr.C.Ruhi Kaykayoğlu
  • 1999-2002 Prof.Dr.Ergin Kısakürek
  • 2002-2009 Prof.Dr.Nurkan Yağız
  • 2009-2014 Prof.Dr.Salim Özçelebi
  • 2014-2016 Prof.Dr.Nurkan Yağız
  • 2016-2019 Prof. Dr. H. Rıza Güven
  • 2019-Devam Prof.Dr.Nurkan Yağız

Bölüm Başkanlığı yapmışlardır.

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Makine Mühendisliği Bölümü, mühendislik alanındaki yoğun teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, endüstrinin karşılaştığı problemleri anlayıp, çözüm yollarını araştıracak ve sentez yaparak çözüm getirebilecek, makine mühendisliği ile ilgili teknolojileri (dinamik, sistem kontrol, makine elemanları, akışkanlar mekaniği, ısı geçisi, termodinamik, malzeme, mukavemet, CAD/CAM başta olmak üzere) geliştirmek için temel ve uygulamalı bilim prensiplerini bilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yukarıda belirlenen amaçların yerine getirilmesi için bölüm mühendislik öğreniminin yanı sıra, bilimsel etkinlikleri iki ayrı alanda yoğunlaştırmıştır. Birinci alan yurt içi etkinlikleri, ikinci alan ise yurt dışı etkinlikleridir. Yurt içi etkinliklerinin temelini endüstri ile ortak yapılabilecek çalışmaların organize edilmesi oluşturmaktadır. Yurt dışı etkinliği olarak bölümün gelecekteki vizyonunda büyük önem taşıyacak olan ERASMUS programı çerçevesinde Avrupa’da değişik üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümleri ile yakın zamanda karşılıklı anlaşmalar imzalanmıştır. Öğrenim ve araştırma ile ilgili deneyim değişimi sunan bu işbirlikleri, günümüz teknolojisini yakalama adına oldukça önem taşımaktadır.

 

BÖLÜM MİSYONU

Lisans Eğitimi: Temel bilimlere hakim, problem tanımlayıp alternatif çözüm yolları bulabilen, toplumun ihtiyaçlarına ve çevreye duyarlı, teknolojik gelişmeleri takip eden, öncelikle Türkiye’nin teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

Teoriye ve uygulamaya yönelik mühendislik konularında uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, üretilen bilgi ve teknolojinin niteliği ve niceliğinin toplumun yararını gözeterek planlanmasını özendirmektir.

Yüksek Lisans Eğitimi: Makina Mühendisliği alanında teoriye ve/veya uygulamaya yönelik konularda uzmanlaşmış, dünyadaki tüm yenilikleri takip edebilen, üniversitelerin ve endüstriyel kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkin mühendisler ve bilim insanı adayları yetiştirmektir.

Doktora Eğitimi: Makina Mühendisliği alanında, Yüksek Lisans eğitiminde kazanılan bilgi ve becerilere dayanarak; bilime yenilik getirecek özgün eserler üreten, yaşam boyu öğrenme ve öğretme bilincini kavramış, öncelikle üniversitelerin ve bunun yanısıra endüstriyel kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilim insanları yetiştirmektir.

BÖLÜM VİZYONU

Lisans Eğitimi: En çok aranan Makine Mühendislerini yetiştiren bölümlerden biri olmaktır.

Yüksek Lisans Eğitimi: Uluslararası ve ulusal düzeyde bilgi üreten, endüstrinin ihtiyaçlarını gözeten ve konusunda uzman, yüksek lisans derecesine sahip Makina Mühendislerini yetiştiren bölümlerden biri olmaktır.

Doktora Eğitimi: Uluslararası ve ulusal araştırma projelerinde görev alabilecek, ileri düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme yapabilen, özgün eserler üretebilen ve sahip olduğu bilgi birikimini aktarabilecek doktora derecesine sahip Makina Mühendislerini yetiştiren bölümlerden biri olmaktır.


Bölüm Sekreteri

Zahide USLU

 

Bölüm Teknik Elemanları