2021-2022 Erasmus Başvuruları Hk.

2021-2022 eğitim-öğretim yılı (güz-bahar dönemleri için) Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği ön başvuruları online olarak AKSİS sistemi üzerinden yapılacaktır. Online başvuru sistemi 21 Nisan 2021 tarihinde öğrencilere başvuru için açılacak ve 01 Mayıs 2021 tarihinde ise kapatılacaktır. Bu süre içinde sistem üzerinden başvuruda bulunmayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı Dil Sınavı 08 Mayıs 2021 İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksekokul tarafından çevrimiçi olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacaktır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tüm öğrencilerin gidilmesi düşünülen üniversitenin veya programın eğitim dilinden yabancı dil sınavına girmesi önemlidir.

Başvuru sistemi öğrencinin hangi dil veya dillerden sınava gireceğini göstermektedir. Buna rağmen aksi tarafımızca tespit edildiği durumlarda öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri enstitülerin anlaşmaları olmadığı durumlarda eğitim gördükleri bölüm/anabilimin anlaşmaları üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Yabancı dil sınav sonuçları doğrultusunda oluşacak nihai değerlendirme listeleri ilgili birim koordinatörlerine nihai yerleştirme amacı ile gönderilecek ve belirlenen kontenjan doğrultusunda öğrencilerin yerleştirilmesi yapılarak tarafımıza bildirilmesi istenilecektir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantı kullanılabilir.

https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=stb.pdf