Erasmus ile yurtdışına gitmeye hak kazanan öğrencilerin dikkatine

Erasmus ile yurtdışına gitmeye hak kazanan öğrencilerin acilen Bölüm Erasmus Koordinatörü Araş. Gör. Derya KARABULUT ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
İletişim için e-posta adresi: deryakarabulut@istanbul.edu.tr