Öğrenci E-posta Bilgileri Hk.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.02.2021 tarih ve 7 sayılı oturumunda; "2547 sayılı Kanun uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nun yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren çalışmaları kapsamında; Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretim kurumu öğrencilerini bilgilendirmek veya eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik paylaşımlarda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarının YÖKSİS'e ilettikleri verilere e-posta adreslerinin de ilave edilmesine, e-posta adreslerinin öğrencilerden temini sırasında bu adreslerin yukarıda belirtilen amaca yönelik olarak da kullanılabileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin ilgili yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına" karar verilmiştir.

Bu kapsamda üniversitemizde okuyan öğrencilerin e-posta bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) aktarılabilmesi için YÖK Rest Servislerine "Öğrenci İletişim Bilgisi" metodu eklenmiştir.

E-posta adreslerinin öğrencilerden temini sırasında bu adreslerin kararda belirtilen amaca yönelik olarak kullanılabilmekte ve YÖK Rest Servislerinde yer alan "Öğrenci İletişim Bilgisi" metodu kullanılarak e-posta bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılması gerekmektedir.