Staj yapacak öğrencilerin dikkatine

Uygulamalı ve laboratuvar derslerinin yapılacağı yoğunlaştırılmış akademik takvim döneminde dersleri olmayan öğrenciler her zamanki usulle staj yapabilirler. 

Diğer durumlarda öğrencilerin stajlarını daha sonraki yaz dönemlerinde yapmaları mümkün olacaktır.