Türkmenistan Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi Başlıklı Çevrimiçi Bilimsel Konferansına Davet

 

Dışişleri Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısında;

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden ahiren alınan bir Nota'da Türkmenistan Bilimler Akademisi ile Eğitim Bakanlığı tarafından Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle, 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle ''Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi'' başlıklı bilimsel bir konferans düzenleneceği bildirilmekte olup, ilgili kurumların bilgilendirilmesi hususunda bahse konu Nota'nın ekinde iletilen örneği ilişik duyuru metninde;

Türkmence, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleşecek olan konferansın aşağıdaki maddelerde maruz konuları ele alacağı ve katılımcıların önerilerine göre bu alanlara ilave yapılabileceği; tarafımıza bildirilmektedir:

1. Nanoteknoloji, kimyasal teknolojiler, yeni materyal çalışmaları,enerji mühendisliği ve teknik bilimler;

2. Biyoteknoloji, moleküler biyoloji, tarım, ekoloji ve genetik;

3. Bilgi ve iletişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri;

4. Modern tıp ve tedavi ürünlerine yönelik teknolojiler;

5. Yenilikçi ekonomi;

6. Beşeri bilimler.

Duyuruda, bilim merkezleri, bilimsel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden bilim insanları ve uzmanlarının çevrimiçi olarak katılabilecekleri konferansa ilişkin detaylı bilgiye http://science.gov.tm adresinden erişilebileceği kaydedilmektedir. Ayrıca, anılan konferansa katılım için başvuruların 15 Nisan 2021 tarihinden önce izleyen e-posta adreslerine iletilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

conference.tkm.june2021@gmail.com,

conference.tkm.june2021@science.gov.tm